Điều khoản sử dụng

Chào mừng bạn đến với website của Mật Ong Sơn La, một website sinh ra với mục đích mang thông tin đúng đắn và chính xác về mật ong, các sản phẩm sau ong khác và những công dụng hữu ích tốt nhất tới với người đọc. Không ngoài mục đích nhằm mang nguồn tin tức chính xác và đúng với thực tế, mang tới cho người dùng một sản phẩm chất lượng và đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, chúng tôi cũng có những chính sách, điều khoản riêng bạn cần nắm bắt và tuân thủ.

Điều khoản sử dụng website MẬT ONG SƠN LA

Bạn chỉ có thể sử dụng thông tin tại website này như một nguồn tài liệu, kinh nghiệm kiến thức cho bản thân.
Nếu có bất kỳ câu hỏi nào về việc sử dụng website, mời bạn vào phần Liên Hệ – Phản Hồi, hoặc gửi thông tin trực tiếp cho chúng tôi theo địa chỉ matongsonla.vn@gmail.com. Tất cả các câu hỏi hoặc bình luận về website hay nội dung website sẽ được giải đáp bởi Bộ phận Trợ giúp thành viên matongsonla.

1. Khái niệm chúng tôi sử dụng
Website là trang thông tin điện tử cá nhân thuộc quyền sở hữu của Ông NGUYỄN VĂN HẢI.
Điều khoản sử dụng chính là tài liệu này, hoặc có thể gọi là Điều khoản.
Tài nguyên là các thông tin, hình ảnh, …hay bất cứ thông tin và/hoặc tư liệu nào trên website này.
Người sử dụng là bất cứ ai có thể truy cập vào website này để sử dụng website và/hoặc tài nguyên trên website, trong Điều khoản có thể được gọi hay xưng hô là “Bạn”.

Quyền sở hữu trí tuệ
Bất kỳ việc sử dụng khác, bao gồm việc sao chép, sửa đổi, tái xuất bản một phần hay toàn bộ, truyền tải, phân phối, cấp phép, bán hay xuất bản bất cứ tài nguyên nào đều bị cấm nếu không được sự chấp thuận trước bằng văn bản của mật ong sơn la.

Hạn chế sử dụng
Mật Ong Sơn La không chấp nhận bất kỳ việc sử dụng website và/hoặc tài nguyên nào của website vào một trong những việc sau:
1. Chống phá nhà nước CHXHCN Việt Nam.
2. Xâm phạm quyền tự do cá nhân của người khác; và/hoặc làm nhục, phỉ báng, bôi nhọ người khác; và/hoặc gây phương hại hay gây bất lợi cho người khác.
3. Gây rối trật tự công cộng; và/hoặc phạm pháp hình sự.
4. Truyền bá và phân phối thông tin cá nhân của bên thứ ba mà không được sự chấp thuận của họ.
5. Truyền đi những tập tin máy tính bị nhiễm virus gây hư hại hoạt động của các máy tính khác.
6. Sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm và/hoặc tiến trình nào nhằm xâm phạm hoặc cố ý xâm phạm đến hoạt động của website.
7. Bất kỳ hành động nào không hợp pháp và/hoặc bị cấm bởi các bộ luật tương ứng.
8. Hành động xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của mật ong Sơn La
9. Bất kỳ hành động nào mà chúng tôi cho rằng không thích hợp.

Loại trừ trách nhiệm
Là website cung cấp và cập nhật thông tin điện tử được xây dựng và phát triển bởi kinh nghiệm cá nhân, những vấn đề và kiến thức tôi đã và đang áp dụng trong thực tế bởi vậy cũng có nhiều khi thông tin là hữu ích với người này nhưng có thể là chưa thỏa đáng với người kia do những đặc điểm tính chất khác nhau của từng loại mật, từng kết cấu, từng vị trí địa lý … Tuy nhiên, chúng tôi vẫn đang cập nhật, lắng nghe và cố gắng đảm bảo luồng thông tin là chính xác và tốt nhất có thể. Khi bạn đồng ý sử dụng website này, bạn phải chấp nhận những rủi ro có thể xảy ra.
Do vậy:
1. Chúng tôi không đảm bảo cho tính chính xác, đầy đủ hay phù hợp cho các mục đích của người sử dụng, tuy nhiên chúng tôi cố gắng hết sức để đáp ứng yêu cầu đó. Khi bạn sử dụng những tài nguyên từ website, bạn phải tự chấp nhận những rủi ro từ việc sử dụng đó. Các tài nguyên chỉ mang tính tham khảo.
2. Máy chủ lưu trữ website này có thể bị nhiễm virus hay những thành phần khác có thể gây hại cho máy tính hay tài sản của bạn khi truy cập và/hoặc sử dụng website và/hoặc tài nguyên của website này. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự mất mát hay hư hỏng nảy sinh do sự sử dụng, sự truy cập hay không thể sử dụng, truy cập website này.
3. Website có thể tạm hoãn và/hoặc dừng những dịch vụ được cung cấp bất cứ khi nào và không cần thông báo trước. Tất nhiên, Mật Ong Sơn La sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hư hỏng nảy sinh do bất kỳ sự sửa đổi hay thay đổi nội dung hoặc không thể sử dụng website này, kể cả trong trường hợp đã báo trước cho chúng tôi.
4. Sản phẩm và dịch vụ được trình bày trong website này không mặc nhiên có hiệu lực vào mọi thời điểm và tại mọi địa điểm. Sự giới thiệu sản phẩm hay dịch vụ trong website này không ám chỉ rằng sản phẩm hay dịch vụ này sẽ có giá trị bất cứ lúc nào ở địa điểm xác định của người sử dụng website.
5. Website của Mật Ong Sơn La có thể kết nối tới các website của các bên thứ ba, và các liên kết website này chỉ dành cho mục đích cung cấp đường dẫn đến các nguồn thông tin có thể hữu ích đối với người sử dụng website của Mật ong sơn la. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với nội dung, sản phẩm, dịch vụ của các website kết nối bao gồm sự chính xác, hoàn chỉnh, độ tin cậy của các thông tin trên website của các bên thứ ba. Khi đó bạn không buộc phải tuân theo hay chịu sự điều chỉnh của Điều khoản này, bởi vậy bạn phải xem xét kỹ Điều khoản sử dụng của các website đó.